Pracovní portál Work.cz

...tisíce nabídek práceDělníci v oblasti výstavby budov

Firma: Gewinner družstvo, 05679401
Pracoviště: Gewinner družstvo-místo výkonu práce
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 15000 -
Poznámka: Kontakt: 775 740 088 pátek 11:00-14:00 Adresa pro uchazeče: Československého exilu č.p. 1888/4, Modřany, 143 00 Praha 412 - po - pá 10:00 - 14:00
Kontakt: Hanna Prits, tel.: +420 775 740 088, email:
Publikováno: 25. 05. 2018
Detail

Dělníci v oblasti výstavby budov

Firma: SENK TRAVEL s.r.o., 28918606
Pracoviště: SENK TRAVEL s.r.o. - místo výkonu práce
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 13500 -
Poznámka: Pracoviště: Praha Kontakt pondělí a čtvrtek 10-12hod. na adrese 5.května 1142/10, Praha 4.
Kontakt: Oleksandr Bazarov, tel.: +420 776 759 969, email:
Publikováno: 25. 05. 2018
Detail

Dělníci v oblasti výstavby budov

Firma: Stanislav Hrabě, 68285124
Pracoviště: Stanislav Hrabě
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 13500 -
Poznámka: Kontaktovat telefonicky. ŘP výhodou
Kontakt: Stanislav Hrabě, tel.: +420 777 578 897, email: s.hrabe@seznam.cz
Publikováno: 25. 05. 2018

Dělníci v oblasti výstavby budov

Firma: JAKATE TRADE s.r.o., 29356873
Pracoviště: JAKATE TRADE s.r.o. místo výkonu práce
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 14000 -
Poznámka: Kontakt telefonicky na tel.: 774 562 935 nebo osobně na adrese Olšanská 55/5, Praha 3 každé úterý 12-14 hod. Pomocné práce na stavbách, bourací práce, kopací práce.
Kontakt: Benchak, tel.: +420 774 562 935, email:
Publikováno: 25. 05. 2018

Asistent/ka pro oblast projektového řízení a strategií

Firma: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, 00025429
Pracoviště: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské
Mzdové rozpětí: 22160 -
Poznámka: Náplň práce: Účast na přípravě a realizaci interních projektů řízených kanceláří člena vlády a přesahujících působnost jednoho odboru. Příprava předběžných analýz, návrhů řešení a konkrétních opatření a jejich realizace. Komunikace s interními útvary a externími dodavateli dotčenými projektem. Činnost v oblasti strategického řízení a dokumentace. Aktualizace informací o resortních strategických dokumentech a účast v související meziresortní pracovní skupině. Spolupráce s věcně příslušnými útvary ministerstva a resortními složkami na přípravě nových strategických dokumentů spadajících do jejich gesce.
Kontakt: , tel.: , email:
Publikováno: 24. 05. 2018

Vedoucí oddělení rozkladové agendy

Firma: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, 00025429
Pracoviště: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 28730 - 43180
Poznámka: V rámci uvedeného služebního místa bude státní zaměstnanec zabezpečovat agendu související s činností rozkladové komise ministra spravedlnosti a poradní komise ministra spravedlnosti, zaměstnance oddělení rozkladové agendy a dále se podílet na přípravě podkladů pro ministra v rámci vedení příslušných řízení, včetně vyhotovování návrhů rozhodnutí.
Kontakt: Jana Krpálková, tel.: , email: jkrpalkova@msp.justice.cz
Publikováno: 24. 05. 2018

Vrchní ministerský rada oddělení rozkladové agendy

Firma: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, 00025429
Pracoviště: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 28730 - 43180
Poznámka: V rámci uvedeného služebního místa bude státní zaměstnanec zejm. samostatně zpracovávat rozhodnutí ministra spravedlnosti o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministra spravedlnosti podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, odvolání proti rozhodnutím služebních funkcionářů, je-li odvolacím orgánem ministr, jakož i v přezkumném řízení a v dalších věcech podle tohoto zákona. Rovněž bude zpracovávat rozhodnutí ministra spravedlnosti o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva a rozhodnutím ministra v oblasti veřejné správy vydaným v prvním stupni, jakož i v přezkumném řízení a o žádosti o obnově řízení. Dále bude zpracovávat vyjádření a jiná podání ve věcech správních žalob proti rozhodnutí ministra spravedlnosti a případně zastupovat Ministerstvo spravedlnosti v soudních řízeních.
Kontakt: Jana Krpálková, tel.: , email: jkrpalkova@msp.justice.cz
Publikováno: 24. 05. 2018

Vedoucí oddělení prostředků z majetkových sankcí odboru odškodňování

Firma: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, 00025429
Pracoviště: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 28730 - 43180
Poznámka: V rámci uvedeného služebního místa bude státní zaměstnanec – vedoucí oddělení vykonávat následující činnosti. Metodické vedení a kontrola činnosti oddělení prostředků z majetkových sankcí při rozhodování ve správním řízení o žádostech poškozených osob o uspokojení z výnosu majetkových trestních sankcí ve smyslu zák. č. 59/2017 Sb., o použití prostředků z majetkových trestních sankcí, a zajišťování dalších úkolů Ministerstva spravedlnosti dle zmíněné právní normy, včetně vymáhání pohledávek dle zák. č. 59/2017 Sb. přešlých na stát a plnění povinností příkazce operace, dále pak také ve správním řízení o žádostech o peněžitou pomoc dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, a při vystupování za žalovaný správní orgán před správním soudem, kromě toho se bude podílet též na přípravě návrhů či připomínek k právním norám či vnitřním předpisům vztahujícím se ke shora popsané působnosti.
Kontakt: Jana Krpálková, tel.: , email: jkrpalkova@msp.justice.cz
Publikováno: 24. 05. 2018

Vrchní ministerský rada v oddělení pro koordinaci, analýzy a trestní politiku odboru vězeňství, trestní

Firma: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, 00025429
Pracoviště: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 28730 - 43180
Poznámka: Služební náplní na tomto služebním místě je zejména koordinace a metodické usměrňování naplňování vědecko-výzkumných potřeb resortu. Systémové řešení úkolů stanovených resortu Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020 (VAVAI), Koncepcí vězeňství do roku 2025, Strategií prevence kriminality a dalšími koncepčními a strategickými dokumenty. Zajištění realizace konkrétních vědecko-výzkumných potřeb resortu. Vedení a zajišťování projektů preventivního a postpenitenciárního charakteru. Metodické usměrňování a koordinace vědecko – výzkumných plánů organizačních složek. Metodický dohled nad prováděním penologického výzkumu. Mezinárodní spolupráce na poli vědy, výzkumu a inovací v oblasti působnosti resortu. Provádění komparativních analýz a výzkumů zahraničních systémů.
Kontakt: Jana Krpálková, tel.: , email: jkrpalkova@msp.justice.cz
Publikováno: 24. 05. 2018

Kuchaři (kromě šéfkuchařů)

Firma: Makakiko, s.r.o., 28228561
Pracoviště: Makakiko, s.r.o. - Smíchov
Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné
Mzdové rozpětí: 16500 -
Poznámka: Místo výkonu práce: Plzeňská 233/8, 150 00, Praha 5 - Smíchov Způsob prvního kontaktu: Telefonicky na číslo 774 435 216 (po-pá: 10:00 - 13:00), nebo osobně na adresu Sevco, s.r.o., Opletalova 4, Praha 1, 1.patro (út,čt: 14:00 - 16:00) Kontaktní osoba: paní Kaiserová Hana UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE: Požadujeme teoretickou a praktickou znalost přípravy pokrmů tradiční čínské kuchyně, čínský jazyk vítán.
Kontakt: Hana Kaiserová, tel.: +420 774 435 216, email:
Publikováno: 24. 05. 2018
Pracovní portál Work.cz

Work.cz  ©  Pracovní portál  Provozní podmínky  info@work.cz