Pracovní portál Work.cz

...tisíce nabídek práceManažer/manažerka kvality útvaru řízení kvality

Firma: Jihomoravský kraj, 70888337
Pracoviště: Jihomoravský kraj - pracoviště
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 17360 - 26110
Poznámka: Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo manažera/manažerky kvality útvaru řízení kvality s místem výkonu práce Žerotínovo nám. 3, Brno Předpoklady a požadavky: dosažené vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu studijní obor nejlépe Veřejná správa, Veřejná ekonomika, Veřejná ekonomika a správa znalosti oboru kvalita ve veřejné správě, systémy řízení a metody kvality (zejména MA 21 a systém managementu kvality), praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána jazykové znalosti: vítána znalost cizího jazyka další požadované dovednosti: výborná uživatelské znalost MS Office, vítána dovednost práce s grafickými programy, správa webu a sociálních sítí, velmi dobré komunikační schopnosti (ústní i písemná komunikace), schopnost prezentace na veřejnosti, analytické myšlení, schopnost koncepční práce, samostatnost, iniciativa, zodpovědnost, přesnost, ochota se dále vzdělávat, schopnost aplikace získaných vědomostí, schopnost samostatné i týmové práce, adaptabilita Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 14. května 2018. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení. Odkaz na internetový portál, kde je pozice uvedena v plném znění: www.kr-jihomoravsky.cz (http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=13613&TypeID=1) Kontaktní pracovník - Mgr. Martina Odvárková - vedoucí útvaru řízení kvality, tel. 541 651 214. Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11. Termín nástupu: co nejdříve, dle dohody Charakteristika pracovního místa: náplní práce je zejména zajištění agendy související s projektem Zdravý kraj - organizace preventivních akcí směřujících k propagaci zdraví a zdravého životního stylu; koordinace spolupráce s tzv. "zdravými městy JMK", spolupráce s Národní sítí zdravých měst, spolupráce na dalších projektech a aktivitách z oblasti společenské odpovědnosti. Nabízíme: 5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card, zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení, firemní mateřskou školku, jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání, zdravotní cvičení pro zaměstnance v budově úřadu, pružnou pracovní dobu. Nabízíme stabilní pracovní prostředí s moderním vybavením, příjemný pracovní kolektiv, zaměstnání ve veřejné správě na dobu neurčitou.
Kontakt: Mgr. Martina Odvárková, tel.: +420 541 651 214, email:
Publikováno: 26. 04. 2018
Detail

Referent/ka v odboru Hospodářsko správním, oddělení HS I.

Firma: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 69797111
Pracoviště: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Brno-Příkop
Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné
Mzdové rozpětí: 17360 - 28320
Poznámka: Požadované dovednosti: - velmi dobrá uživatelská znalost výpočetní techniky zejména pokročilá znalos MS Excell, flexibilita, schopnost zvládnout SW používaný na ÚZSVM - schopnost analytického myšlení, schopnost práce s velkými objemy dat, - samostatnost, spolehlivost, velmi dobrá komunikační schopnost, pečlivost - rychlé, věcné a konstruktivní jednání a vystupování - splnění ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona 201/2002 Sb.¨ - čistý výpis z rejstříku trestů doložený při nástupu - státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru Poznámka k volnému místu: o Kompletní zabezpečování agendy zřizování věcných břemen na pozemcích v působnosti ÚP Brno ve prospěch staveb (zejména inženýrských sítí) druhých osob. o Prověřování úplnosti a správnosti žádostí o zřízení věcného břemene. o Prověřování majetkových vztahů k nemovitostem v příslušných evidencích případně ve spolupráci s OHMS. o Zpracování návrhů smluv o zřízení věcného břemene. o Zavádění, evidence a inventarizace pohledávek souvisejících s pracovní náplní. o Příprava návrhů na vklad smluv do KN a zajišťování vkladu práva dle smlouvy do KN. Strukturovaný životopis s podrobným popisem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 10. 5. 2018 na emailovou adresu: radomira.ondraskova@uzsvm.cz V případě, že nebudete vyrozuměni do 30 dnů od data ukončení přijímání přihlášek od uchazečů, nepostupujete do dalšího kola výběrového řízení. Upozornění: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Zasláním svého životopisu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dáváte, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů v personální databázi Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových výhradně za účelem získání zaměstnance, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé.
Kontakt: Radomíra Ondrášková, tel.: , email: radomira.ondraskova@uzsvm.cz
Publikováno: 26. 04. 2018
Detail

Referent/referentka právní agendy odboru sociálních věcí

Firma: Jihomoravský kraj, 70888337
Pracoviště: Jihomoravský kraj - pracoviště
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Mzdové rozpětí: 17360 - 26110
Poznámka: Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta/referentky právní agendy odboru sociálních věcí s místem výkonu práce Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82 Brno Předpoklady a požadavky: dosažené vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, studijní obor právo, znalosti oboru právní agenda činností odboru sociálních věcí, včetně řízení o přestupcích, znalost zákona o krajích - postavení, činnosti a působnosti vyšších územních samosprávných celků a jejich orgánů; zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - problematika sociálních služeb zřizovaných krajem; správního a kontrolního řádu; dobrá orientace v právních předpisech upravujících agendy odboru včetně občanského zákoníku a zákoníku práce, zákona o zadávání veřejných zakázek; zákona o sociálních službách; praxe ve státní správě a samosprávě vítána, jazykové znalosti: vítána znalost cizího jazyka další dovednosti: samostatnost, odpovědnost, pečlivost, dobrá uživatelská znalost MS Office, dobré komunikační schopnosti a schopnost prezentace na veřejnosti, ochota se dále vzdělávat a v praxi aplikovat získané znalosti, schopnost koncepčního a analytického myšlení, schopnost zvládat vysoké pracovní nasazení Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 14. května 2018. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Všechny požadavky a předpoklady musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení. Kontaktní pracovník - PhDr. Jarmila Bisomová, pověřena vedením odboru sociálních věcí, telefon 541 651 158. Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11. Termín nástupu: co nejdříve - dle dohody Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, email, datum a podpis. Odkaz na internetový portál, kde je pozice uvedena v plném znění: www.kr-jihomoravsky.cz (http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=13613&TypeID=1) Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Charakteristika pracovního místa: Zabezpečuje komplexní výkon právních činností v sociální oblasti, poskytuje konzultační, poradenskou a právní pomoc organizacím zřizovaným JMK v oblasti sociálních věcí, zpracovává materiály pro jednání orgánů JMK a provádí právní garanci předkládaných materiálů, odpovídá za vyřizování přestupků a žádostí o poskytnutí informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., zastupuje Krajský úřad JMK při soudních jednáních, které patří do věcné kompetence odboru sociálních věcí. Nabízíme: 5 týdnů dovolené, sick days, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, Benefits Card, zaměstnanecký příspěvek na divadelní představení, firemní mateřskou školku, jazykové kurzy, široké možnosti dalšího vzdělávání, pružnou pracovní dobu. Nabízíme stabilní pracovní prostředí s m
Kontakt: PhDr. Jarmila Bisomová, tel.: +420 541 651 158, email:
Publikováno: 26. 04. 2018

Prodavačka do kantýny s výdejem stravy

Firma: Frgal Catering spol. s r.o., 25335634
Pracoviště: Frgal Catering spol. s r.o. - Brno
Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola
Mzdové rozpětí: 14000 - 16000
Poznámka: První kontakt se zaměstnavatelem telefonicky nebo osobně na kontaktní adrese Brno, Bohunická 81 výhradně po telefonické domluvě!!! Prodavačka v kantýně s výdejem stravy. Místo výkonu práce: CTP Slatina CTP Modřice
Kontakt: Jana Frgalová, tel.: +420 737 411 311, email: Provoz@frgal-catering.cz
Publikováno: 26. 04. 2018

Prodavači potravinářského zboží

Firma: Oldřich Okurek, 46240934
Pracoviště: Oldřich Okurek - Potraviny a drogerie
Minimální stupeň vzdělání: Nižší střední odborné
Mzdové rozpětí: 14000 - 16000
Poznámka: První kontakt se zaměstnavatelem telefonicky Jedná se o práci v prodejně potravin a drogerie. Náročnější manuální práce - nutná fyzická zdatnost, naskladňování, doplňování zboží. Nutná znalost práce na PC, obsluha pokladny, vedení skladu, drobné administrativní úkony. Dělená směna: 5:00 - 10:00 - přestávka -16:00 - 19:00 Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou
Kontakt: Dana Okurková, tel.: +420 721 127 042, email: dana.okurkova@seznam.cz
Publikováno: 26. 04. 2018

Provozní zámečníci, údržbáři

Firma: BD - TOVA, s.r.o., 60733110
Pracoviště: BD - TOVA, s.r.o.
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Mzdové rozpětí: 18000 -
Poznámka: První kontakt se zaměstnavatelem telefonicky nebo e-mailem. Požadované dovednost: ŘP skupina B, Jsme chráněná dílna, takže pracovní podmínky jsou přizpůsobeny osobám se ZP.
Kontakt: Martina Weigelová, tel.: +420 515 910 010(9-14h), email: weigelova@bd-tova.cz
Publikováno: 26. 04. 2018

Řidič sk.B pouze pro OZP

Firma: L.O.B. finance s.r.o., 24181111
Pracoviště: L.O.B. finance s.r.o.-prac.Vídeňská
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Mzdové rozpětí: 100 -
Poznámka: Své životopisy zasílejte na email: office@lob-agency.cz Požadované dovednosti: Řidičské oprávnění skupiny B, samostatnost, spolehlivost, trestní bezúhonnost. Poznámka k volnému místu: Náplň práce: řízení osobního automobilu – rozvoz jídla a zboží. Jedná se o nenáročnou práci.
Kontakt: Lenka Nováková, tel.: +420 547 426 578, email: office@lob-agency.cz
Publikováno: 26. 04. 2018

Skladník - vedoucí skladu modelů

Firma: UXA spol. s r.o., 44013353
Pracoviště: UXA spol. s r.o.
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO (vyučení s maturitou)
Mzdové rozpětí: 20000 - 25000
Poznámka: Slévárna UXA v centru Brna nabízí pozici skladníka-správce slévárenských modelů. Výhodou je ochota naučit se řídit vysokozdvižný vozík a zájem o technickou profesi. Nabízíme stabilní dlouhodobou práci s mnoha výhodami, dovolenou navíc, teplé obědy za 20Kč, příspěvek na dopravu, možnost bydlení. Očekáváme pečlivost a spolehlivost.
Kontakt: Jan Kocian, tel.: +420 531 012 408,777 182 212, email: kocian@uxa.cz
Publikováno: 26. 04. 2018

údržbář a pracovník s technikou obce

Firma: Statutární město Brno, 44992785
Pracoviště: Městská část Brno - Bosonohy
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Mzdové rozpětí: 20000 - 24000
Poznámka: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa údržbář a pracovník s technikou obce Druh práce: • jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek Vykonávaná činnost: • údržba zeleně a veřejného prostranství v obci • obsluha obecní techniky • údržba budov a majetku ve vlastnictví obce • organizace práce pracovníkům obce (VPP) Pracovní poměr: • na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 6 měsíců • předpokládaný nástup od 1. června 2018 Platová třída: • 6. platová třída, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců, příloha č. 1 Místo výkonu práce: • ÚMČ Brno-Bosonohy Předpoklady pro vznik pracovního poměru: • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR • věk minimálně 18 let způsobilost k právním úkonům • bezúhonnost Požadavky pro vznik pracovního poměru: • min. vzdělání - výuční list nebo středoškolské s výučním listem • organizační schopnosti; • zodpovědnost a pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost, flexibilita, loajalita • řidičské oprávnění skupiny B (aktivní schopnost řízení) • schopnost obsluhovat a udržovat svěřenou techniku • schopnost udržby nemovitého majetku obce Uchazeči předloží písemnou přihlášku doplněnou o: - strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, - kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, - Přihlášku včetně stanovených příloh doručte nejpozději do 31. května 2018 do 12 hodin na adresu: Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy. – oprava (změna lhůty) Zalepenou obálku označte v levém horním rohu heslem: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRACOVNÍK ÚDRŽBY“. Případné další informace podá Ing. Tomáš Návrat, tel. 733699201, email: tomas.navrat@bosonohy.cz. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Kontakt: Ing. Návrat, tajemník, tel.: +420 733 699 201, email: tajemnik@bosonohy.cz
Publikováno: 26. 04. 2018

švadlena,krejčová,šička

Firma: LS Style krejčovství s.r.o., 04879872
Pracoviště: LS Style krejčovství s.r.o.-prac.areál Holek Production
Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen)
Mzdové rozpětí: 16000 - 20000
Poznámka: První kontakt telefonicky: paní Slouková,tel.605745302, e-mailem nebo osobně pouze po předchozí telefonické dohodě Místo výkonu práce: Zábrdovická 801/11a,61500 Brno ,areál Holek Production /mezi Vojenskou nemocnicí a Městskými lázněmi/ Šití bytového textilu,oděvů a oděvních doplňků,velká rozmanitost práce.Podmínkou je znalost a praxe šití na průmyslových šicích strojích a vyučení v oboru. Nabízíme: Práce v malém a pohoddovém kolektivu,firemní benefity,5 týdnů dovolené
Kontakt: Lenka Slouková, tel.: +420 605 745 302,737 084 977, email: lsstyle@seznam.cz
Publikováno: 26. 04. 2018
Pracovní portál Work.cz

Work.cz  ©  Pracovní portál  Provozní podmínky  info@work.cz